English|فارسي      امروز: شنبه ٢٦ اسفند ١٣٩٦
١٤:٢٧ - سه شنبه ١٢ بهمن ١٣٩٥

دسترسی به مجموعه منابع داروسازی ، شیمی دارویی، سم شناسی، بیوشیمی، تغذیه و مواد غذایی کاربردی Reaxys
به اطلاع می رساند دسترسی به مجموعه منابع Reaxys که دربرگیرنده اطلاعات مواد شیمیایی، مقالات مجلات شیمی آلی و معدنی و دارویی از سال 1771 تاکنون، واکنش های مواد شیمیایی، اطلاعات سم شناسی و داروشناسی و Pattent های مربوطه از سال 1869 تاکنون است، توسط معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت فراهم شده است. این بانک اطلاعاتی برای رشته های داروسازی، شیمی دارویی، سم شناسی، بیوشیمی، تغذیه و مواد غذایی کاربردی است. جهت استفاده به آدرس https://www.reaxys.com مراجعه فرمایید. نسخه جدید مبتنی بر تکنولوژی لمسی آن نیز در آدرس https://new.reaxys.com قابل استفاده است.
١٤:٢٦ - سه شنبه ١٢ بهمن ١٣٩٥

کارگاه آموزشی Evidence based for librarianship برای کتابداران برگزار شد.
کارگاه آموزشی Evidence based for librarianship در تاریخ 95/11/6 برای کتابداران مدیریت اطلاع رسانی و تامین منابع و کتابخانه های تابعه دانشگاه در محل دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه برگزار شد.
١٤:٢٥ - سه شنبه ١٢ بهمن ١٣٩٥

برگزاری کارگاه آموزشی علم سنجی برای کتابداران
کارگاه آموزشی علم سنجی در تاریخ 95/11/5 برای کتابداران مدیریت اطلاع رسانی و تامین منابع و کتابخانه های تابعه دانشگاه در محل دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه برگزار شد.
٠٩:٠٢ - سه شنبه ١٢ بهمن ١٣٩٥

چهاردهمین فراخوان جذب اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی کشور
به استحضار می رساند ثبت نام اینترنتی چهاردهمین فراخوان جذب اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی کشور از تاریخ 95/11/13 از طریق سایت http://jazb.acc.behdasht.gov.ir آغاز خواهد شد."
١٢:٢٦ - چهارشنبه ١٥ دی ١٣٩٥

برگزاری کارگاه کتابدار بالینی برای کتابداران مراکز آموزشی درمانی
کارگاه کتابدار بالینی برای کتابداران مراکز آموزشی درمانی دانشگاه از تاریخ 95/10/12 لغایت 95/10/13 در محل سالن اندیشه برگزار گردید.

<< صفحه قبلی6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 صفحه بعدی >>