English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: شنبه ٢٧ آبان ١٣٩٦

کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی  laboratory sciences ))

علوم آزمایشگاهی شاخه ای از علوم پزشکی است که در ارتباط با آنالیز آزمایشگاهی خون مایعات و انساج بدن انسان به منظور تشخیص بیماری پیگیری درمان و حفظ سلامت افراد جامعه می باشد.

2-  تاریخچه رشته :

این رشته که به نام مدیکال تکنولوژی در دانشگاه های جهان آموزش داده می شد در سال 1976بهMedical Laboratory Sciences (MLS)   تغییر داده شد به طوری که در حال حاضر این رشته به نامهای Medical Laboratory Sciencesو یا Clinical Laboratory Sciences خوانده میشود. در ایران دوره کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی از سال 1347 در دانشگاههای تهران شیراز اصفهان تبریز اهواز و.... تاسیس گردید که بعد از انقلاب فرهنگی به صورت کاردانی و کارشناسی ناپیوسته در آمد .از مهر ماه سال 1387 مقطع کاردانی حذف و جای خود را به کارشناسی پيوسته علوم آزمايشگاهی داده است.

پذیرش دانشجو در  رشته علوم آزمایشگاهی در مقطع کاردانی در آموزشکده پیراپزشکی ارومیه در سال 1365که زیر مجموعه دانشکده پزشکی بود آغاز گردید در سال 1387 کلیه رشته های کاردانی پیراپزشکی به مقطع کارشناسی پیوسته تبدیل و حکم تبدیل آموزشکده پیراپزشکی ارومیه به دانشکده از طرف وزیر وقت به دانشگاهابلاغ گردید . هم اکنون تعداد دانشجویان رشته کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی این گروه در  دانشکده پیراپزشکی ارومیه حدودا 149 نفر در 8 ترم مختلف تحصیلی میباشد.

3-رسالت رشته : (Mission)

رسالت اصلی رشته علوم آزمایشگاهی تربیت افرادی است که بتوانند در آزمایشگاهای بالینی بیمارستانها و آزمایشگاههای مراکز بهداشتی با دانش اختصاصی که آموخته اند و با بکارگیری دستگاههای الکترونیکی پیچیده و روشهای متعدد آزمایشات مختلف را روی خون و یا دیگر مایعات و انساج بدن انجام دهند.

اطلاعات و نتایج به دست آمده از این آزمایشات پزشک را در تشخیص بیماری روند درمان و حفظ سلامت جامعه یاری می دهد . نظر به اینکه این رشته دائما در حال تغییر و توسعه است فارغ التحصیلان این رشته باید به نحوی آموزش ببینند که دانش و مهارت کافی برای تطبیق خود با تکنولوژی جدید را داشته باشند.

4-چشم انداز : (Vision)

انتظار می رود رشته کارشناسی علوم آزمايشگاهی با توجه به پيشرفت های جديد و مستمر همچنان در ليست رشته های شاخص در دانشگاه های علوم پزشکی باقی بماند بنحوی که چشم انداز اين رشته و بازار کار برای کارشناسان علوم آزمايشگاهی در بستر رو به پيشرفت آزمايشگاه های بالينی و بهداشتی و کارخانجات و شرکت های توليد و پخش مواد و وسايل آزمايشگاهی در آينده بسيار روشن تر باشد.

5-اهداف کلی : (Aim)

هدف از برنامه آموزشی کارشناسی علوم آزمایشگاهی تربیت دانشجویان برای ارائه خدمات آزمایشگاهی است . در این برنامه تعلیمات عمومی و اختصاصی لازم به دانشجویان داده شده تا علاوه بر درک کافی از انسان از عهده انجام آزمایشات اولیه و معمول در آزمایشگاههای بهداشتی و بالینی بر آیند.