English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: جمعه ٢٩ دی ١٣٩٦

آموزشکده پیراپزشکی ارومیه در سال 1365 در زیر مجموعه دانشکده پزشکی با پذیرش دانشجو در چهار رشته علوم آزمایشگاهی، هوشبری، اتاق عمل و پرتوشناسی در مقطع کاردانی فعالیت آموزشی خود را آغاز نمود در سال 1373 با ادغام آموزشکده پیراپزشکی ارومیه و آموزشکده بهداشت، آموزشکده بهداشت و پیراپزشکی ارومیه فعالیت خود را آغاز و در چهار رشته فوق الذکر به علاوه رشته های کاردانی بهداشت محیط، بهداشت خانواده، مبارزه با بیماریها، بهداشت حرفه ای نیز پذیرش دانشجو داشت در سال 1375 با اضافه شدن کارشناسی بهداشت محیط این مجموعه به دانشکده بهداشت و آموزشکده پیراپزشکی ارومیه تبدیل گردید. در سال 1377 رشته کاردانی مدارک پزشکی به جمع چهار رشته موجود آموزشکده پیراپزشکی اضافه گردید در سال 1383 قدمهای اول جداسازی آموزشکده پیراپزشکی از دانشکده بهداشت برداشته شد و دانشگاه نسبت به انتخاب معاون آموزشی پژوهشی مستقل برای هر یک از آموزشکده ها اقدام نمود. تا سال 1385 تمام رشته های موجود در آموزشکده در یک گروه با نام گروه پیراپزشکی قرار داشتند و با انتخاب یک نفر مدیر گروه از بین اعضای هیات علمی آموزشکده اداره می گردید در این سال با تصمیم دانشگاه رشته های موجود در قالب چهار گروه مستقل آموزشی شامل علوم آزمایشگاهی، تصویربرداری پزشکی، مدارک پزشکی و اتاق عمل و هوشبری تشکیل و برای هر یک از این گروهها مدیر گروه مستقل تعیین گردید. در سال 1387 کلیه رشته های کاردانی پیراپزشکی به مقطع کارشناسی پیوسته تبدیل و حکم تبدیل آموزشکده پیراپزشکی به دانشکده از طرف وزیر وقت به دانشگاه ابلاغ گردید همچنین در تاریخ 28 دی ماه 1387 ساختمان دانشکده پیراپزشکی ارومیه توسط وزیر محترم وقت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی جناب آقای دکتر کامران باقری لنکرانی افتتاح شد و در همان سال دانشکده های پیراپزشکی و بهداشت به ساختمان دانشکده پیراپزشکی انتقال یافتند. در سال 1392 با تصمیم ریاست محترم دانشگاه و با انتصاب رئیس دانشکده مستقل پیراپزشکی و بهداشت فرآیند جداسازی دانشکده های پیراپزشکی و بهداشت وارد گام جدیدی شد و دانشکده پیراپزشکی مستقل تشکیل گردید .