English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: سه شنبه ٢٦ تير ١٣٩٧

 

ریس بخش:آقای دکترمسعود محمودزاده

سرپرستار:آقای نادر شیخلو

تلفن :04434244205

داخلی :418

تعداد تخت فعال بخش:5