English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: شنبه ٢٧ آبان ١٣٩٦


واحد سی تی اسکن بیمارستان فجر ماکو توسط بخش خصوصی اداره می شود