English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: دوشنبه ٢٥ تير ١٣٩٧


واحد سی تی اسکن بیمارستان فجر ماکو توسط بخش خصوصی اداره می شود