فرآیند ثبت نام ترم تابستان ستاد شاهد به شرح ذیل می باشد:

 

1.مطالعه دقیق آیین نامه [جهت مشاهده آیین نامه کلیک نمایید]


2 . تایپ و تکمیل فرمهای شماره یک و دو و سه براساس آیین نامه [جهت مشاهده و دریافت فرم ها کلیک نمایید]


3. آپلود فرمهای تکمیل شده یک و دو و فرم شماره سه (ویژه دانشجویان شاهد وایثارگر) در وب سایت ترم تابستانی ستاد شاهددانشگاه علوم پزشکی ارومیه [جهت آپلود فرمهای تکمیل شده کلیک نمایید]

 

4. ارسال اصل فرم های تکمیل شده به همراه چهار قطعه عکس از طریق پست سفارشی به آدرس: ارومیه - بلوار رسالت - کوی اورژانس - دانشگاه علوم پزشکی - معاونت آموزشی - ستاد شاهد و ایثارگران - کد پستی : 5714783734


5. رویت لیست ثبت نام شدگان اولیه دروب سایت ترم تابستانی [جهت مشاهده لیست ثبت نام اولیه کلیک نمایید]


6. پرداخت شهریه دروس بر اساس مندرجات لیست ثبت نام شدگان اولیه


7. آپلود فیش بانکی و فرم شماره چهار [جهت آپلود فیش بانکی کلیک نمایید]


8. رویت لیست ثبت نام شدگان قطعی دروب سایت ترم تابستانی [جهت مشاهده لیست ثبت نام شدگان قطعی کلیک نمایید]


9. پذیرش دانشجویان در علوم پزشکی ارومیه روز جمعه 96/04/16  [توجه داشته باشید که هنگام ثبت نام ،تکمیل و همراه داشتن فرم های شماره پنج و شش الزامی می باشد. جهت مشاهده و دریافت فرم ها کلیک نمایید.]


10. شروع کلاسها روز شنبه  96/04/17 [جهت مشاهده برنامه کلاسهای ترم تابستان کلیک نمایید]