English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |معاونت تحقیقات و فناوری |   امروز: سه شنبه ٢٧ شهريور ١٣٩٧

1. آزمون غیر حضوری آمارهای ثبتی دی ماه سال 95 برای کارکنان آمار دانشگاه برگزار گردید.
2. آزمون غیر حضوری داده کاوی بهمن ماه سال 95 برای کارکنان آمار دانشگاه برگزار گردید.