آیین نامه ثبت نام ترم تابستان

بسمه تعالی

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه با هماهنگی و همکاری اداره کل محترم امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت بهداشت ترم تابستانی سال 1396 را در دروس اختصاصی و عمومی مرحله علوم پایه رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی برگزار می کند.

1. ترم تابستانی ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر شامل:
فرزندان (شهید- مفقودالاثر- آزاده -جانباز 25 درصد و بالاتر)، همسر (شهید- مفقودالاثر- آزاده -جانباز 25 درصد و بالاتر)، جانبازان 25 درصد و بالاتر، آزادگان با حداقل 6 ماه سابقه اسارت، رزمندگان با حداقل سابقه 6 ماه حضور داوطلبانه در جبهه، جانبازان با حداقل 15 درصد جانبازی و 3 ماه حضور داوطلبانه در جبهه است.

2.دانشجویان شاهد و ایثارگر شعب بین الملل دانشگاههای علوم پزشکی می توانند با رعایت ضوابط قید شده و پرداخت هزینه های مربوطه در ترم تابستانی شرکت کنند.


3.در صورت وجود ظرفیت از دانشجویان غیر شاهد وایثارگر نیز با رعایت ضوابط قید شده و پرداخت هزینه های مربوطه در ترم تابستانی ثبت نام بعمل خواهد آمد.
4.دانشجویان شاهد وایثارگر ورودی سالهای 1394 وما قبل آن ، از پرداخت هزینه واحدهای درسی معافند ، منوط به اینکه درس مذکور رابرای اولین بار انتخاب واحد نموده باشند (شایان ذکر است هزینه واحدهای درسی دانشجویان مذکور از سوی اداره کل شاهد و ایثارگر وزارت متبوع پرداخت خواهد شد) .
5.در موارد بسیار محدود و وجود ظرفیت مازاد از دانشجویان غیر شاهد و ایثارگر نیز با رعایت ضوابط قید شده و پرداخت هزینه های مربوطه ثبت نام به عمل خواهد آمد.

6.کلیه دانشجویان شاهد و ایثارگر باید معرفی نامه رسمی از دبیر یا مدیر ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه محل تحصیل داشته باشند .

7.سقف انتخاب واحد در ترم تابستانی شش واحد است. سقف واحد های دانشجویان شاهد و ایثارگر برابر با آ یین نامه در شرایط خاص تا هشت واحد قابل افزایش است.
8.حداقل نمره قبولی در ترم تابستانی براساس تبصره 2 ماده 67 آئین نامه آموزشی دوره دکتري عمومی، 12 است.

9. طبق ماده 15 آيين نامه آموزشي حضور دانشجويان در تمام جلسات مربوط به هر درس الزامي است و ساعات غيبت دانشجو در هر درس نظري از 17/4 آن درس نبايد تجاوز کند، در غير اين صورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب مي شود.
10. تاکید میگردد با غیبتهای کلاسی و امتحانی دقیقا مطابق آیین نامه برخورد خواهد شد و پیشنهاد می شود چنانچه دانشجو امکان حضور منظم در کلاسهای درس را نداشته باشد از انتخاب واحد امتناع نمایدد.

11. دانشگاه علوم پزشکی ارومیه هیچگونه مسئولیتی در قبال مغایرت تعداد واحد های درسی دانشگاههای مبدا و مقصد و تداخل برنامه های کلاسی و امتحانی ندارد.
12.حداقل دانشجو در هر کلاس 10 نفر و حداکثر آن 50 نفر تعیین می شود و در صورتیکه هر یک از کلاسها به حد نصاب 10 نفر نرسد درس مربوطه ارائه نخواهد شد.

13.ارسال نمرات دانشجویان میهمان منوط به تسویه حساب با دانشگاه علوم پزشکی ارومیه است. مضافاً در صورت عدم تسویه حساب فارغ التحصیلی دانشجو با مشکل روبرو خواهد شد.

 

دستورالعمل پرداخت شهریه

پرداخت شهریه ویزه دانشجویان ذیل میباشد:
1.دانشجویان شاهد وایثارگر دانشگاههای سراسری در صورت انتخاب درس برای بار دوم یا بیشتر
2.دانشجویان شاهد وایثارگر شعب بین الملل
3.دانشجویان متقاضی غیر شاهد وایثارگر
دانشجویان فوق الذکر پس از رویت نام خود درلیست ثبت نام اولیه وب سایت ویژه ترم تابستانی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه اقدام به واریز مبالغ مربوطه خواهند نمود .
هر واحد عمومی یا اختصاصی نظری 4،000،000 ریال
هر واحد عمومی یا اختصاصی عملی 4،500،000 ریال
شماره حساب 0110779032004 نزد بانک صادرات شعبه مرکزی بنام ستاد شاهد وایثارگران دانشگاه علوم پزشکی ارومیه


تذکرات مهم :
1.دانشجویانیکه در مهلت مقرر نسبت به واریز شهریه اقدام ننمایند از لیست ثبت نام قطعی حذف خواهند شد .
2.تاکید میگردد فیش های واریزی حتما به نام دانشجو باشد .
3.از دانشجویان عزیز خواهشمندیم در هنگام واریز وجه به شماره حساب اعلامی دقت لازم را داشته باشند زیرا در صورت اشتباه پروسه بازگشت شهریه از حساب دولتی بسیار طولانی وگاه غیر ممکن است .
4.تاکید میگرددمطلقا وجوه مربوطه باید براساس فیش بانکی پرداخت گردد.به انتقال وجه از طریق کارت به کارت و سایر روش ها ترتیب اثر داده نخواهد شد .

 

تقویم ترم تابستانی


آپلود انتخاب واحد دانشجویان در وب سایت ویژه ترم تابستانی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 96/03/22 لغایت 96/03/31
اعلام اسامی دانشجویانیکه ثبت نام اولیه شده اند 96/04/07
مهلت 96/04/10 واریز شهریه لغایت 96/04/11
اعلام اسامی دانشجویانیکه ثبت نام قطعی شده اند (با توجه به پرداخت شهریه ها وظرفیت کلاسها 96/04/13)
حذف واضافه دروس با هماهنگی دانشگاههای مبدا (در صورت تکمیل ظرفیت کلاس ، فقط حذف درس انجام خواهد شد) 96/04/17 لغایت 96/04/19
پذیرش: 96/04/16
شروع کلاسها : 96/04/17
پایان کلاسها : 96/05/19
شروع امتحانات : 96/05/21
پایان امتحانات : 96/05/26
آزمون جامع علوم پایه 96/06/02