English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: يکشنبه ٢٥ مهر ١٤٠٠

- بازدید هیئت بورد باکتری شناسی از گروه میکروب شناسی و ویروس شناسی

اعضایی از هیئت بورد باکتری شناسی به منظور ارزیابی کیفیت فعالیت های آموزشی وپژوهشی، همچنین ارزیابی وجود امکانات و تجهیزات آموزشی و پژوهشی در تاریخ 21 و 20/9/98 از گروه میکروب شناسی و ویروس شناسی ، آزمایشگاه های آموزشی ، تحقیقاتی و مولکولی و همچنین از محل سنجش آزمون های الکترونیکی دانشگاه و پژوهشکده سلولی و مولکولی دانشگاه بازدید کردند.   

 

- برگزاری کارگاه تخصصی میکروب شناسی

کارگاه تخصصی میکروب شناسی در تاریخ 25 الی 27 آذر ماه 98 در محل آزمایشگاه آموزشی گروه میکروب شناسی و ویروس شناسی برگزار گردید. دکتر فرزین اصغری ثنا مدرس این کارگاه بودند.