English|فارسي      امروز: دوشنبه ٠٧ مهر ١٣٩٩


  چاپ        ارسال به دوست

برگزاری دوره کوتاه مدت یادگیری الکترونیکی

ضرورت و کاربرد دوره :

آموزش الکترونیکی یکی از حوزه های مورد توجه در آموزش عالی بوده است. نتایج مطالعات مختلف اثربخشی آموزش مناسب یادگیری الکترونیکی در حوزه علوم پزشکی را نشان داده اند. اما نحوه مناسب طراحی، اجرا و ارزشیابی و انجام اصالحات الزم در این مسیر از نکات مورد توجه در به کارگیری صحیح آموزش الکترونیکی در آموزش علوم پزشکی است. لذا با توجه به اسناد باال دستی همچون بسته تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی و آیین نامه آموزش ترکیبی در دوره های دکترای عمومی مصوبه شصت و سومین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی وزارت بهداشت، ضرورت توسعه آموزش الکترونیکی و ترکیبی بیش از گذشته احساس می شود. در این مسیر یکی از موضوعات مورد توجه توانمندسازی اعضای هیات علمی است. لذا دوره کوتاه مدت یادگیری الکترونیکی یکی از موضوعات مورد توجه در این حوزه است. تا بدین ترتیب اعضای هیات علمی با مفاهیم و اصول یادگیری الکترونیکی آشنا شوند. مهارت الزم برای طراحی دوره و پیاده سازی آن را کسب کنند. در نهایت با بسترها و زیرساخت های فنی موجود در کشور برای مجازی سازی آموزشهای خود آشنا شوند.


طول دوره آموزشی:

80 ساعت است که 72 ساعت آن به صورت آموزش الکترونیکی و 8 ساعت در انتهای دوره آموزش حضوری برگزار خواهد شد. این دوره به صورت طولی برگزار خواهد شد. طول دوره با توجه به سرعت فراگیران به مدت 4 الی 6 ماه خواهد بود.


شرایط داوطلبین شرکت در کارگاه:

·تمامی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

· اعضای هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی کشور

· اعضای هیات علمی دانشگاههای سراسر کشور

· کارکنان دفاتر مراکز توسعه آموزش دانشگاههای علوم پزشکی کشور

· افراد علاقه مند و فعال در حوزه آموزش مجازی با حداقل مدرک کارشناسی ارشد،


هزینه دوره:

- هزینه کل دوره به مبلغ 20000000 ریال است که مشمول 50 درصد تخفیف ویژه اعضای هیات علمی است.


محل آموزش:

آموزش الکترونیکی توسط سامانه آموزش الکترونیکی دانشگاه (نوید) انجام خواهد شد و آموزش حضوری در محل دانشکده مجازی به صورت کارگاه 8 ساعته )یکروزه( در انتهای دوره برگزار خواهد شد.


روش های یادهی ـ یادگیری:

روش آموزشی این دوره به صورت یادگیری ترکیبی خواهد بود. بدین ترتیب که فراگیران ابتدا به صورت مجازی (سامانه نوید، انجام تکالیف و تعامل با مدرس، مطالعه محتوا الکترونیکی، شرکت در فروم)، با مطالب آموزشی آشنا می شوند و سپس در یک جلسه حضوری به صورت عملی به پیاده سازی و کاربرد آموخته های خود می پردازند و بازخورد الزم را دریافت می کنند.


 

       

 

 

   


١٣:٤٩ - سه شنبه ١٥ بهمن ١٣٩٨    /    شماره : ٢٨٨١١    /    تعداد نمایش : ٣١٢١