English|فارسي| سایت اصلی دانشگاه      امروز: جمعه ٢٨ دی ١٣٩٧

ترکیب و شرح وظایف امور حقوقی دانشگاهمسئول امور حقوقی: یاسر حیدرزاده

 

 

کارشناسان مربوطه: کامجو - شمسی شهریارفر

 

 

مسئول دفتر: مجید ولی زاده

  


شرح وظایف


 1-اقدامات قضایی در جهت استیفای حقوق دولت در امور کیفری و حقوقی


الف) امور کیفری شامل:

* طرح و تنظیم شکوائیه و طرح شکایت

* تشکیل پرونده در شعب مربوطه دادگاه جمع­آوری مستندات از واحدهای ذیربط جهت حضور موثر در دادگاه

* پیگیری از طریق مراجع انتظامی (کلانتری، آگاهی)

* معرفی نماینده و شرکت در وقت تعیین شده و پیگری تا حصول نتیجه و اجرای رأی صادره

* بررسی و پاسخ به دعاوی کیفری اشخاص حقیقی و حقوقی بر علیه دانشگاهب) امور حقوقی شامل:

* تهیه و تنظیم دادخواست حقوقی اعم از دادخواست­های معمولی، تأمین دلیل، تأمین خواسته، اظهارنامه و ............

* تقدیم دادخواست به مرجع قضایی صالح به رسیدگی

* شرکت در جلسات دادرسی پس از تعیین وقت

* تنظیم لایحه متناسب با اظهارات و ادعاهای خوانده یا وکیل او

* تعامل با کارشناسان رسمی دادگستری در خصوص پرونده

* اطلاع از حکم صادره و پیگیری اجرای حکم

* بررسی و پاسخ به دعاوی حقوقی مطروحه له و علیه دانشگاه از قبیل ضرر و زیان وارده موارد تخلیه ملک مطالبه اجور معوقه الزام به شرکت در جلسات رسیدگی.

 


2- تنظیم لوایح در رابطه با شکایات واصله از دیوان عدالت اداری بر علیه واحدهای مختلف دانشگاه

شرکت در جلسات رسیدگی دیوان عدالت اداری در صورت تقاضای دیوان

 

3- رسیدگی به پرونده‌های موجود در مراجع اداری

اعم از هیأت‌های تشخیص حل اختلاف اداره کل کار و امور اجتماعی، هیأت‌های تشخیص تأمین

 

4- بررسی وضعیت متعهدین خدمت اعم از

4-1- بررسی وضعیت تعهد و اخذ غرامت تحصیلی از متعهدین خدمت

4-2- اقدام جهت مکاتبات لازم در زمینه اخذ سند تعهد و تعیین مطالبات دانشگاه از متعهدین از طریق ادارت و قسمت‌های مربوطه

4-3- اخذ تعهد رسمی از افرادی که جهت گذارندن دوره­های آموزشی به این دفتر معرفی می‌گردند.

4-4- پیگیری اسناد متعهدین به خدمت (دانشجویان پزشکی- پرستاری- بهیاری) و تارکین خدمت و همچنین فسخ اسنادی که تعهد آنان سپری شده است.


5- اخذ تعهد جهت فرصت­های مطالعاتی

5-1- اخذ وثیقه‌های ملکی و غیرملکی از متقاضیان استفاده از بورس تحصیلی

5-2- اقدام در جهت فک سند در صورت ایفای تعهدات شخص متعهد از طریق دفترخانه مربوطه و اجرای ثبت تا حصول نتیجه

5-3- در صورت عدم ایفای تعهد تقاضای صدور اجراییه و ارسال آن به اجرای ثبت جهت وصول طلب
5-4- مکاتبه با اداره متبوع کارمند ضامن جهت مبلغ مورد مطالبه و کسر از حقوق وی


 6- بررسی اسناد لازم­الاجرا

6-1- نظارت و اقدام به صدور درخواست اجرائیه نسبت به اسناد لازم­الاجرا به منظور وصول حقوق دانشگاه و دولت
6-2- جمع‌آوری مدارک موردنیاز در مورد املاکی که در حین اجرای تشریفات ثبتی مورد اعتراض اشخاص حقیقی و حقوقی قرار می‌گیرند.

6-3- تهیه و تنظیم اسناد (رسمی- غیررسمی) معاملات از قبیل خرید و فروش، اجاره و رهن که تاکنون سند برای آنها صادر نگردیده است.


7- بررسی و اعلام نظر پیرامون متن پیش­نویس قراردادهای تنظیمی دانشگاه

7-1- قراردادهای خدماتی و پشتیبانی (ایاب وذهاب، طبخ وتوزیع غذا، تایپ وتکثیر و ...)

7-2- قرارداهای خرید، نصب و نگهداری (تجهیزات پزشکی، تجهیزات و تأسیسات)

7-3- قرارداهای فن­آوری اطلاعات (سیستم­های سخت­افزاری و نرم­افزاری، اینترنت)

7-4- قراردادهای عمرانی (پیمانکاران حقیقی و حقوقی، مشاوران و غیره)

7-5- قراردادهای آموزشی و پژوهشی و ارتباط با صنعت و ...)

7-6- قراردادهای اداری و مالی (بکارگیری نیروی انسانی، حسابرسی و ...)

7-7- قراردادهای درمانی و بهداشتی(مشارکت در ارایه خدمات درمانی با سایر دستگاه­ها)

7-8- قراردادهای املاکی (خرید، فروش و اجاره عرصه و اعیان)

 

  8- حمایت قضایی از کارکنان

اعم از پیگیری و تشکیل پرونده از مراجع قضایی حسب دستور و حضور در شعب دادگاه جهت دفاع از حقوق آنها


9- بررسی متن بخشنامه­ها و دستورالعمل­های ارجاعی از واحدهای مختلف دانشگاه و تطبیق با قوانین و مقررات موجود و اعلام نظر حقوقی

 

10- جمع­آوری و تشکیل آرشیو قوانین، مصوبات و بخشنامه­های مختلف

 * اعم از مجلس شورای اسلامی، هیأت دولت و بخشنامه­های وزارتی و سایر ارگان­ها


11- ارائه مشاوره حقوقی به کلیه واحدهای تابعه دانشگاه و کارکنان

 

12- انجام سایر امور محوله از سوی ریاست محترم و سایر مسئولین محترم دانشگاه، در چهارچوب وظایف دفتر حقوقی