English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: شنبه ١٨ ارديبهشت ١٤٠٠

قابل توجه محققین محترم: جهت دریافت برنامه همایشها و کنگره های حوزه علوم پزشکی کشور از فایلهای زیر استفاده فرمایید.

 

   دانلود : پیام10.doc           حجم فایل 134 KB
   دانلود : پیام 7.doc           حجم فایل 61 KB
   دانلود : پیام 9.doc           حجم فایل 112 KB
   دانلود : پیام 8.doc           حجم فایل 116 KB
   دانلود : پیام 6.doc           حجم فایل 144 KB
   دانلود : پیام 5 .doc           حجم فایل 159 KB
   دانلود : پیام 4 .doc           حجم فایل 123 KB
   دانلود : پیام 3.doc           حجم فایل 128 KB
   دانلود : پیام 2 .doc           حجم فایل 117 KB
   دانلود : پیام 1.doc           حجم فایل 114 KB