English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: دوشنبه ٠٤ مرداد ١٤٠٠

اعضای شورای پژوهشی دانشگاه

دکتر ایرج محبی
دکترفیروز قادری
دکتر حسن ملکی نژاد
دکتر شهرام شهابی
دکتر علیرضا ماهوری
دکتر شهره افشار یاوری
دکتر مازیار اسمعیلی مقدم
دکتر رحیم بقائی
دکتر عبدالله خرمی مارکانی
دکتر نسرین موحدین
خانم شمسی میری غفارزاده
دکتر نازآفرین قاسم زاده
دکتر خدیجه مخدومی
دکتر رسول انتظار مهدی
دکتر علیرضا چاوشین
دکتر آرام فیضی