English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: شنبه ٠٨ آذر ١٣٩٩

جناب آقای دکتر ملکی نزاد رئیس محترم مرکز تحقیقات سلامت مواد غذایی و آشامیدنی
جناب اقای دکتر متذکر رئیس محترم مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی
جناب اقای دکتر تقی زاده رئیس محترم مرکز تحقیقات نفرولوژی و پیوند کلیه
جناب آقای دکتر اسلاملو رئیس محترم مرکز تحقیقات بهداشت باورری
جناب آقای دکتر صبوری رئیس محترم مرکز تحقیقات نوروفیزیولوژی
جناب اقای دکتر جباری رئیس محترم مرکز تحقیقات سالید تومور
سرکار خانم دکتر غیبی رئیس محترم مرکز تحقیقات چاقی مادر و کودک
جناب آقای دکتر خراسانی رئیس محترم مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
جناب آقای دکتر بقایی رئیس محترم مرکز تحقیقات ایمنی بیمار بیمارستانی