English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: دوشنبه ٠٤ مرداد ١٤٠٠

 

کل طرح

خاتمه یافته

94

419 طرح

192 طرح

93

240

140

92

163

114

91

161

156

90

190

122

 روند رو به رشد نسبت طرحهای خاتمه یافته به مصوب