English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: دوشنبه ٠٤ مرداد ١٤٠٠

نیاز به پذیرش نقش دانشگاه در توسعه اقتصادی و کارآفرینی منجر به حرکت و تلاش دانشگاه برای تبدیل شدن به دانشگاه نسل سوم یعنی دانشگاهی کارآفرین و فن آفرین شده است. برای رسیدن به این مقصود مدیریت توسعه فناوری سلامت به عنوان مديريت مستقل در حوزه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه راه‌اندازي شد و از سال 1397 رسماً آغاز به كار نمود. این مدیریت به منظور توسعه ی فعالیت های فناوری سلامت و ایجاد بستر مناسب جهت پیشبرد روند تحقیقات در مسیر توسعه ودست یابی به محصولات فناورانه و دانش بنیان و همچنین تسهیل فرآیند ثبت، تجاری سازی، انتقال تکنولوژی و محصولات تولید شده به صنعت و جامعه شکل گرفته است.