English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: پنج شنبه ١٠ مهر ١٣٩٩

با توجه به اهميت انجام فعاليت هاي مشترك و همكاري دانشگاه با بخش هاي خصوصي و صنايع و سازمانهای مختلف، به منظور رفع نيازهاي جامعه، دفتر ارتباط با صنعت در دانشگاه علوم پزشکی ارومیه تأسيس شده است. این دفتر می تواند نقشی مهم و موثر در پر کردن شکاف موجود میان دانشگاه و صنعت و نزدیک کردن آنها به یکدیگر ایفا کند و از این طریق به ارتقاء سطح علمی و فنآوری جامعه کمک نماید. دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه علوم پزشكي ارومیه آماده همكاري و ارائه اين خدمات به صنايع و سازمان هاي داوطلب است:
1- ارائه خدمات فنی و مشاوره‌ای و انجام طرحهای تحقیقاتی، فناوری، خدماتی و آموزشی
2- انعقاد موافقتنامه و تفاهم‌نامه‌های همكاری با نهادهای برون سازمانی
3- انجام امور طرحها و پروژه‌های دانشجویی
4- برنامه‌ریزی و اجرای بازدیدهای علمی توسط اساتید از مراكز صنعتی
5- ایجاد تسهیلات در امر بهره‌گیری مراكز صنعتی و دانشگاه از امكانات یكدیگر.
6- جمع‌آوری و تهیه اطلاعات لازم در مورد مراكز صنعتی و انتقال آن به دانشگاهیان
7- ارائه مشاوره به اعضاء هیأت علمی دانشگاه جهت برقراری ارتباط با نهادهای برون سازمانی