English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: شنبه ١٨ ارديبهشت ١٤٠٠

دستور العمل های کمیته اخلاق در پژوهشهای زیست پزشکی


دانلود : راهنمای تدوین رضایت نامه
دانلود : انجام طرح با مصوبه کمیته اخلاق
دانلود : لزوم ثبت کارآزمایی بالینی
دانلود : دستورالعمل رسیدگی به تخلفات پزشکی

   دانلود : اخلاق در انتشار اثار پژوهشی.pdf           حجم فایل 364 KB
   دانلود : تخلفات_پژوهشی.doc           حجم فایل 156 KB
   دانلود : vulnerables.doc           حجم فایل 343 KB
   دانلود : Tissue_and_Organ.doc           حجم فایل 318 KB
   دانلود : stem_cell.doc           حجم فایل 302 KB
   دانلود : Gamets_and_Fetus.doc           حجم فایل 302 KB
   دانلود : Clinical__Trial.doc           حجم فایل 337 KB
   دانلود : akhlagh_structures_.pdf           حجم فایل 372 KB