English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: شنبه ١٨ ارديبهشت ١٤٠٠

 

         اعضای کمیته اخلاق در پژوهشهای زیست پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه


1.        دکتر جواد آقازاده              رياست دانشگاه         

                                                  

2.       دکتر ايرج محبي              معاون تحقيقات و فناوري


3.      دکتر سعيد صمدزاده           محقق برجسته


4.       دکتر فيروز قادري               محقق برجسته    

           

5.      دکتر بهزاد بوشهري            متخصص پزشک قانوني ومسمومیتها


6.       دکتر خديجه مخدومي          محقق برجسته


7.      یاسر حیدرزاده                  حقوق دان


8.      حاج آقا غلامرضا اسم حسيني    عالم مذهبي      

                                              

9.      دکتر رسول قره آغاجي             آمار زيستي 


10.  دکتر  نازآفرين قاسم زاده        اخلاق زيست پزشکي       مشاهده رزومه     

                  

11. مهین کهن کاری                   نماینده جامعه