راهنماي ورود به سامانه اتوماسیون اداری دانشگاه


توجه: جهت پیشگیری از اختلال و کارکرد صحیح سامانه اتوماسيون اداری دانشگاه حتماً از مرورگر Internet Explorer (IE) استفاده نمایید.

ورود به سامانه‌ اتوماسيون اداری، به دو طریق امکان پذیر است.

از داخل دانشگاه

برای دسترسی به سامانه‌ اتوماسيون اداری از داخل دانشگاه اینجا کلیک نمایید.

خارج از دانشگاه

برای دسترسی به سامانه‌ اتوماسيون اداری خارج از دانشگاه حتماً باید از VPN دانشگاه استفاده نمایید.

مرحله 1: برای دانلود فایل VPN دانشگاه اینجا کلیک نمایید.
مرحله 2 : پس از دریافت فایل VPN، به ترتیب تصاویر ذیل اقدام نمایید.
مرحله 3 : پس از وصل موفقیت آمیز VPN ، جهت اعمال اتوماتیک تنطیمات مربوط به مرورگر، اینجا کلیک نمایید.
مرحله 4 : پس از دریافت فایل تنظیمات، فایل را از حالت فشره خارج و با دابل کلیک اجرا نمایید.
مرحله 5 : برای دسترسی به سامانه‌ اتوماسيون اداری کلیه واحدهای تابعه دانشگاه اینجا کلیک نمایید.مرحله 7 : در تصویر فوق با توجه به واحد مدنظر، بر روی دکمه مربوطه کلیک نموده تا به صفحه اصلی ورود به سامانه‌ اتوماسيون اداری دانشگاه هدایت شوید.
مرحله 8 : با واراد نمودن نام کاربری و رمز عبور و کلیک بر روی دکمه ورود، وارد سامانه اتوماسيون اداری می شوید.