English|فارسي      امروز: يکشنبه ٠٦ فروردين ١٤٠٢

 

یکی از افتخارات دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در زمینه علوم بالینی مرکز پیوند کلیه این دانشگاه است. از نظر قدمت بعد از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، بخش پیوند کلیه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه اولین مرکز پیوند کلیه در ایران می باشد که فعالیت رسمی خود را از سال 1367 آغاز نمود است. اولین عمل پیوند کلیه در این مرکز در تاریخ 15 اردیبهشت ماه 1367 و در زمان جنگ تحمیلی در بخش زیرزمینی بیمارستان طالقانی توسط بنیان گذار این مرکز آقای دکتر علی تقی زاده افشاری با موفقیت انجام گرفت. از سال 1377 بخش پیوند کلیه از بیمارستان طالقانی به بیمارستان امام خمینی (ره) انتقال یافته و در انجا ادامه فعالیت داد. در سال 1384 بنا به درخواست کشور جمهوری آذربایجان اولین پیوند کلیه توسط تیم پیوند دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در شهر باکو انجام شد. و در سال 1382 اولین پیوند کلیه از جسد در این مرکز توسط آقای دکتر محمدرضا محمدی فلاح صورت گرفت.

مرکز پیوند کلیه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه یکی از فعال ترین مراکز پیوند کلیه در ایران بوده ودر حال حاضر هر هفته سه عمل پیوند کلیه در این مرکز انجام می شود. تعداد زیادی از بیماران این مرکز از سایر نقاط کشور بویژه استان های مجاور مراجعه نموده و تعدادی از بیماران نیز از کشورهای همسایه و ایرانی های مقیم سایر کشورها بوده اند. تاکنون بیش از 2500 مورد پیوند کلیه در این مرکز انجام شده است.
در حال حاضر تیم پیوند کلیه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه شامل سه جراح فوق تخصص پیوند کلیه و هفت فوق تخصص نفرولوژی بالغین و اطفال و یک نفر متخصص بیهوشی میباشد.

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه مفتخر است که اولین دوره تربیت فوق تخصص پیوند کلیه را در ایران کسب نموده است.


مدیرگروه و رئیس بخش پیوند کلیه : دکتر علی تقی زاده افشاری
تیم جراحان پیوند کلیه : دکتر علی تقی زاده افشاری - دکتر محمدرضا محمدی فلاح - دکتر منصور علیزاده
تیم نفرولوژیست بالغین : خانم دکتر خدیجه مخدومی - خانم دکتر اعظم میوه فروشان - خانم دکتر لاله جعفری - دکتر سعید آبخیز - دکتر جواد زینالی
تیم نفرولوژیست اطفال : دکتر احمد علی نیکی بخش - دکتر هاشم محمودزاده
متخصص بیهوشی : دکتر فیروز امیدی