٠٩:١٨ - دوشنبه ١١ اسفند ١٣٩٩

روز «رژیم درمانگر» مبارک باد
دومین چهارشنبه ماه مارس برابر با 10 ماه مارس 2021 مصادف با 20 اسفند 1399 روز «رژیم درمانگر» مبارک باد. جهت مشاهده محتوای آموزشی مربوطه ادامه مطلب را مشاهده نمایید...
١٢:١٦ - شنبه ٢ اسفند ١٣٩٩

آگهی فراخوان جذب سرمایه گذار جهت مشارکت در اجرای پروژه بی خطر سازی زباله های عفونی مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه - نوبت دوم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اذربایجان غربی در نظر دارد اجرا و بهرهبرداری پروژه زیر را به استناد ماده 27 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و دستورالعمل مربوطه و مشوقها و تسهیلات و مندرج در تبصره 19 قانون بودجه سال 99 و آیین نامه اجرایی آن و تصویبنامه 59006 سران قوا با مشارکت بخش غیردولتی محقق نماید.
١٠:٤٠ - سه شنبه ٢١ بهمن ١٣٩٩

آگهی فراخوان جذب سرمایه گذار جهت مشارکت در اجرای پروژه بی خطر سازی زباله های عفونی مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه - نوبت اول
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اذربایجان غربی در نظر دارد اجرا و بهرهبرداری پروژه زیر را به استناد ماده 27 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و دستورالعمل مربوطه و مشوقها و تسهیلات و مندرج در تبصره 19 قانون بودجه سال 99 و آیین نامه اجرایی آن و تصویبنامه 59006 سران قوا با مشارکت بخش غیردولتی محقق نماید.
١٠:١٥ - يکشنبه ٥ بهمن ١٣٩٩

وبینار مراقبت های پرستاری از مبتلایان به کوید 19
وبینار مراقبت های پرستاری از مبتلایان به کوید 19 - جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاهده پوستر مربوطه به ادامه مطلب مراجعه نمایید...
١٠:٢٩ - سه شنبه ٣٠ دی ١٣٩٩

عناوین اولویت های پژوهشی اعلامی از سوی حوزه های مختلف دبیرخانه ستاد مصوب در شورای تحقیقات
عناوین اولویت های پژوهشی اعلامی از سوی حوزه های مختلف دبیرخانه ستاد مصوب در شورای تحقیقات به منظور بهره گیری از ظرفیت پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله دکتری دانشجویان در عرصه کاهش عرضه و کاهش تقاضای مواد مخدر و انجام حمایت های مادی و معنوی - سال 1399

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>