English|فارسي      امروز: سه شنبه ٢٧ آذر ١٣٩٧

همانطور که مستحضرید مجلات علمی، ابزار و محیط انتشار، اشاعه و نقد دانش محسوب می شوند. متاسفانه در سال های اخیر برخی از افراد سودجو با راه اندازی مجلات صرفا تجاری و غیر علمی و یا جعل وب سایت مجلات دیگر ،اقدام به انتشار هر مقاله دریافتی می نمایند.این مجلات عمدتا با واژهPredatory Journals نامیده می شوند .

لذ با توجه به پیچیدگی فرآیند شناسایی مجلات نامعتبروجعلی و لزوم معرفی و اطلاع رسانی این گروه از مجلات به جامعه علمی پزشکی ،معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت اقدام به ارزیابی مجلات نموده و فهرست این مجلات به صورت آنلاین، به آدرس http://blacklist.research.ac.ir در دسترس است.

مقالات اعضای هیئت علمی ،دانشجویان و پژوهشگران دانشگاه ها و موسسات مربوطه که از تاریخ اول ژانویه 2017 میلادی و بعد از آن در این مجلات منتشر شوند، مقالات نامعتبر قلمداد شده و فاقد هر گونه امتیاز مادی و معنوی برای نویسندگان و دانشگاه مربوطه در تمامی فرآیندهای علمی،آموزشی و پژوهشی خواهد بود.لذا به اطلاع اعضای محترم هیئت علمی،دانشجویان وپژوهشگران می رساند عدم وجود مجله در فهرست موجود در آدرس فوق ،الزاما دلیل بر معتبر بودن آن نیست اما وجود مجله در این فهرست قطعا نشان دهنده نامعتبر بودن آن است.