چاپ        ارسال به دوست

لیست کارگاههای کتابخانه در سال 1399

 

لیست کارگاههای کتابخانه پیراپزشکی

در سال1399

آشنایی با سامانه نوپا

مدرس: فاطمه میر حسن پور

21 مهرماه 1399- سالن اجتماعات دانشکده پیراپزشکی - طبقه 4

Clinical Key

 

مدرس: فاطمه میر حسن پور

19 آبان 1399- سالن اجتماعات دانشکده پیراپزشکی - طبقه 4

روشهای جستجو در پایگاههای اطلاعاتی ISI

 

مدرس: فاطمه میر حسن پور

3 آذر 1399-سالن اجتماعات دانشکده پیراپزشکی - طبقه 4١٣:٠٣ - 1399/02/06    /    شماره : ٣٠٥٧٥    /    تعداد نمایش : ١٥١خروج