English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: دوشنبه ٠٧ مهر ١٣٩٩
-->


آدرس پستی : ارومیه بلوار آیت ا... مدرس خیابان ارشاد مرکز آموزشی درمانی امام خمینی ارومیه - کدپستی  57157-81351

تلفن 04433469931

فاکس 04433469935

ایمیل کتابخانه: imam.library@umsu.ac.ir

 


جهت دریافت فرم ارسال درخواست لطفا فایل زیر را بارگذاری فرمایید.   دانلود : form.docx           حجم فایل 17 KB