English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: پنج شنبه ٣٠ خرداد ١٣٩٨

برگزاری کارگاه آشنایی با موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران

(NIMAD)
مدرس کارگاه : دکتربیتا مسگر پوراستاد مدعو از تهران
زمان برگزاری : 3خرداد ماه 1397
ساعت برگزاری : 30/12 الی 30/14
مکان برگزاری : سالن EDC دانشگاه