پژوهشگران برتر دانشگاه
سامانه های دانشگاه
درج وابستگی سازمانی صحیح در مقالات
پایگاههای اطلاعاتی
سامانه استعلامات دانشگاه
مرکز ثبت سرطان جمعیتی استان
گنجینه آموزش علوم پزشکی ارومیه
پورتال بهداد
نظرسنجی از ارباب رجوع
شفافیت عمومی دستگاه
رسیدگی به شکایات
نوبت دهی اینترنتی مراکز درمانی
سایت استخدامی دانشگاه
سامانه های الکترونیکی دانشگاه
اعلام نتیجه آزمایش کوید 19
بیانیه راهبرد مشارکت عمومی
سامانه پکس دانشگاه
میز خدمت الکترونیک دانشگاه
ثبت نام نیروهای طرحی
جستجوگر تلفن های دانشگاه
پست الکترونیک دانشگاه
سامانه آزمون الکترونیک دانشگاه
سامانه آموزش مجازی (نوید)
پورتال اساتید دانشگاه
سامانه همآوا
سامانه توانمندسازی اساتید
نظام نوین اطلاعات پژوهش‌های پزشکی ایران (نوپا)
سامانه ارزشیابی اساتید
جشنواره آموزشی شهید مطهری
سامانه علم سنجی اعضای هیأت علمی
مجموعه محتوای آموزشی - دانشگاه علوم پزشکی هوشمند
فرم نظرسنجی اعضای هیئت علمی دانشگاه
سامانه اسکای روم - آموزش مداوم
کتابخانه دیجیتال دانشگاه
کتابخانه مرکزی دانشگاه
سامانه تغییر رمز عبور اینترنت
سامانه تحقیقاتی پژوهشیار
پایگاه پژوهش های سلامت کشور
سامانه آموزش مجازی (نوید)
سامانه آزمون الکترونیک دانشگاه
ثبت مقالات چاپ شده
سامانه ارزشیابی اساتید
نظام نوین اطلاعات پژوهش‌های پزشکی ایران (نوپا)
فرم نظرسنجی دانشجویان
جشنواره آموزشی شهید مطهری
پایگاه پژوهش های سلامت کشور
پایگاه پژوهش های سلامت دانشگاه
سامانه علم سنجی اعضای هیأت علمی
مفدای معاونت فرهنگی و دانشجویی
کتابخانه دیجیتال دانشگاه
کتابخانه مرکزی دانشگاه
پست الکترونیک دانشگاه
سامانه تغییر رمز عبور اینترنت
سامانه همآوا
سیستم رزرو غذا
سامانه تحقیقاتی پژوهشیار
راهنمای ورود به سامانه اتوماسیون اداری دانشگاه
سامانه خدمات رفاهی کارکنان
سیستم تردد کارکنان
پرتال جامع منابع انسانی
آموزش و آزمون الکترونیکی کارکنان
سامانه جامع مدیریت دانش
نظر سنجی رضایت شغلی کارکنان
دریافت فیش حقوق
سامانه نظام پیشنهادات کارکنان
سامانه رسیدگی به شکایات
سامانه نقل و انتقالات کارکنان
دانلود آپدیت نرم افزارها
سامانه گزینش دانشگاه
سامانه مهندسي مشاغل
مراکز آموزشی و درمانی
مراکز آموزشی و درمانی
پژوهشكده و مراكز تحقيقاتی
پژوهشكده و مراكز تحقيقاتی
دانشكده
دانشكده
كاركنان
كاركنان
دانشجويان
دانشجويان
هيات علمی
هيات علمی
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید
تنظیمات قالب