درب اصلی ورودی دانشگاه علوم پزشکی
تاریخ : 01 خرداد 1403 ساعت : 03:52:46
لوگوی شعار سال

« مشخصات قراردادهای تغذیه منعقد شده واحدهای تابعه دانشگاه در سال 1402-1401 » «مبالغ به ریال»

 

 

  نام واحـد عنوان قرارداد نحوه
واگذاری
نام شرکت طرف قرارداد
(پیمانکار)
مبلغ سالیانه قرارداد  تاریخ شروع تاریخ اتمام شماره و تاریخ
قرارداد منعقده
1 بیمارستان فجر
شبکه بهداشت و درمان شهرستان ماکو
واگذاری امور تغذیه
 (خرید و توزیع غذا)
مناقصه
عمومی
شرکت
نغمه باران ارس
57,962,000,000 1401/5/1 1402/4/31 قرارداد خرید
1119
1401/5/27
قرارداد اجاره
1120
1401/5/27
2 مرکز آموزشی درمانی رازی ارومیه واگذاری امور تغذیه
 (خرید و توزیع غذا)
مناقصه
 عمومی
شرکت متین کاران مهاباد 48,851,230,000 1401/6/1 1402/5/31 قرارداد خرید
6/1401/30/01/37382پ
1401/7/2
قرارداد اجاره
6/1401/30/01/37440پ
1401/7/2
3 مرکز آموزشی درمانی جامع زنان
کوثر ارومیه
واگذاری امور تغذیه
 (خرید و توزیع غذا)
مناقصه
 عمومی
شرکت
ترانه باران ارس
170,760,455,000 1401/7/1 1402/6/31 قرارداد خرید
78/49259
1401/8/23
قرارداد اجاره
78/49250
1401/8/23
4 بیمارستان شهید بهشتی
شبکه بهداشت و درمان شهرستان چالدران 
واگذاری امور تغذیه
 (خرید و توزیع غذا)
مناقصه
 عمومی
شرکت
متین کاران مهاباد
30,204,000,000 1401/7/2 1402/7/1 قرارداد خرید
52/1549
1401/8/26
قرارداد اجاره
52/1549
1401/8/26
5 بیمارستان امام خمینی (ره)
شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهاباد
واگذاری امور تغذیه
 (خرید و توزیع غذا)
مناقصه
 عمومی
شرکت
متین کاران مهاباد
130,619,330,000 1401/8/1 1402/7/30 قرارداد خرید
55/16861
1401/8/23
قرارداد اجاره
55/16858
1401/8/23
6 مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری ارومیه واگذاری امور تغذیه
 (خرید و توزیع غذا)
مناقصه
 عمومی
شرکت
ترانه باران ارس
125,895,000,000 1401/8/1 1402/7/30 قرارداد خرید
6/1401/25/01/51681پ
1401/9/3
قرارداد اجاره
6/1401/25/01/52203پ
1401/9/6
7 بیمارستان حضرت فاطمه (س)
شبکه بهداشت و درمان شهرستان میاندوآب
واگذاری امور تغذیه
 (خرید و توزیع غذا)
مناقصه
 عمومی
شرکت خدماتی
 آرتین فراز سبلان
56,525,250,000 1401/11/1 1402/10/30 قرارداد خرید
56/1/30354
1401/11/26
قرارداد اجاره
56/1/30354
1401/11/26
8 بیمارستان امام خمینی (ره)
شبکه بهداشت و درمان شهرستان سردشت
واگذاری امور تغذیه
 (خرید و توزیع غذا)
ترک تشریفات مناقصه شرکت خدماتی آتیه سازان غرب اسپوتا 74,705,443,960 1401/11/11 1402/11/10 قرارداد خرید
191/ق/60
1401/12/13
قرارداد اجاره
192/ق/60
1401/12/13
9 بیمارستان امام خمینی (ره)
شبکه بهداشت و درمان شهرستان نقده
واگذاری امور تغذیه
 (خرید و توزیع غذا)
ترک تشریفات مناقصه شرکت
خدماتی آتیه سازان
غرب اسپوتا
95,954,400,000 1401/11/12 1402/11/11 قرارداد خرید
59/15504
1401/12/16
قرارداد اجاره
59/15505
1401/12/16
10 بیمارستان امام خمینی (ره)
شبکه بهداشت و درمان شهرستان چایپاره
واگذاری امور تغذیه
 (خرید و توزیع غذا)
مناقصه
 عمومی
شرکت
نور سبحان فراز نوید
31,372,040,000 1401/12/1 1402/11/30 قرارداد خرید
6/1401/65/12234پ
1401/12/3
قرارداد اجاره
6/1401/65/12237پ
1401/12/3
11 بیمارستان شهید عباسی
شبکه بهداشت و درمان شهرستان میاندوآب
واگذاری امور تغذیه
 (خرید و توزیع غذا)
مناقصه
 عمومی
شرکت تندیس ارمغان البرز 73,440,000,000 1401/12/1 1402/11/30 قرارداد خرید
56/1/32488
1401/12/16
قرارداد اجاره
56/1/32488
1401/12/16
12 بیمارستان شهداء
شبکه بهداشت و درمان شهرستان تکاب
واگذاری امور تغذیه
 (خرید و توزیع غذا)
مناقصه
عمومی
شرکت
 گوهر صدر آرین غرب
47,620,500,000 1401/12/1 1402/11/30 قرارداد خرید
6/1402/58/323پ
1402/1/10
قرارداد اجاره
6/1402/58/324پ
1402/1/10
13 مرکز آموزشی درمانی قلب سیدالشهداء(ع) ارومیه واگذاری امور تغذیه
 (خرید و توزیع غذا)
مناقصه
 عمومی
شرکت نغمه باران ارس 105,630,752,000 1401/12/7 1402/12/6 قرارداد خرید
79964
1401/12/28
قرارداد اجاره
80023
1401/12/28
14 بیمارستان شهید دکتر قلیپور
شبکه بهداشت و درمان شهرستان بوکان
واگذاری امور تغذیه
 (خرید و توزیع غذا)
مناقصه
 عمومی
شرکت خدماتی
گوهر صدر آرین غرب
155,769,785,000 1401/12/16 1402/12/15 قرارداد خرید
3076
1402/2/13
قرارداد اجاره
3075
1402/2/13
15 بیمارستان خاتم الانبیاء
شبکه بهداشت و درمان شهرستان سلماس
واگذاری امور تغذیه
 (خرید و توزیع غذا)
مناقصه
 عمومی
شرکت
خدماتی آتیه سازان
غرب اسپوتا
105,500,080,000 1402/1/1 1402/12/29 قرارداد خرید
54/318
1402/1/20
قرارداد اجاره
54/317
1402/1/20
16 بیمارستان شهدا
شبکه بهداشت و درمان شهرستان شوط 
واگذاری امور تغذیه
 (خرید و توزیع غذا)
مناقصه
 عمومی
شرکت
نور سبحان فراز نوید
23,238,770,000 1402/2/1 1403/1/31 قرارداد خرید
6/1402/64/1878پ
1402/2/14
قرارداد اجاره
6/1402/64/1879پ
1402/2/14
17 بیمارستان شهید راثی
شبکه بهداشت و درمان شهرستان شاهیندژ
واگذاری امور تغذیه
 (خرید و توزیع غذا)
مناقصه
عمومی
شرکت متین کاران مهاباد 35,983,295,000 1400/12/1 1402/2/31 قرارداد خرید
6/1401/63/297پ
1401/1/14
قرارداد اجاره
6/1401/63/296پ
1401/1/14
18 بیمارستان نبی اکرم (ص)
شبکه بهداشت و درمان شهرستان اشنویه
واگذاری امور تغذیه
 (خرید و توزیع غذا)
مناقصه
 عمومی
شرکت
رنگین کمان آسمان آذربایجان
53,452,720,000 1402/3/1 1403/2/31 در دست اقدام
19 بیمارستان امام خمینی (ره)
شبکه بهداشت و درمان شهرستان پیرانشهر
  مناقصه
 عمومی
شرکت
بهسازان جامع گستر آذربایجان
34,079,600,000 1401/1/16 1402/4/15 قرارداد خرید
735
1401/2/4
قرارداد اجاره
741
1401/2/4
20 مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی ارومیه واگذاری امور تغذیه
 (خرید و توزیع غذا)
مناقصه
 عمومی
شرکت
اروم پخت غذا
129,562,789,000 1401/1/1 1402/3/31 قرارداد خرید
01/7221
1401/2/11
قرارداد اجاره
01/7205
1401/2/11
21 سلف سرویهای دانشجویی
معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه
واگذاری
 امورطبخ و توزیع غذا
(واگذاری کلیه امور خدمات عمومی تامین نیروی انسانی جهت طبخ و توزیع و تنظیف غذا سلف سرویس های معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه) (توسط 15 نفر نیروی انسانی ماهر)
مناقصه
 عمومی
شرکت
برگ زرین آذربایجان
22,852,637,820 1401/2/1 1402/3/31 قرارداد
5373
1401/2/28
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید
تنظیمات قالب