درب اصلی ورودی دانشگاه علوم پزشکی
تاریخ : 26 خرداد 1403 ساعت : 12:05:31
لوگوی شعار سال

استان آذربایجان غربی - ارومیه - بلوار رسالت - کوی اورژانس - دانشگاه علوم پزشکی ارومیه . تلفن: 32234897 کد: 044 کد پستی : 5714783734

 

برای تماس با تلفن های داخلی : داخلی مورد نظر 31937

نام واحد

تلفن تماس

آدرس پستی

دورنگار

ستاد مرکزی دانشگاه - تلفنخانه

32234897

ارومیه،بلوار رسالت ، کوی اورژانس

 

دفتر ریاست دانشگاه

32226020

ارومیه،بلوار رسالت ، کوی اورژانس

 

قائم مقام رئیس دانشگاه در مشارکتهای اجتماعی و سازمان های مردم نهاد

31937388

ارومیه،بلوار رسالت ، کوی اورژانس

 

قائم مقام رئیس دانشگاه در شبکه های بهداشت و درمان

31937388

ارومیه،بلوار رسالت ، کوی اورژانس

 

دفتر رئیس دفتر ریاست دانشگاه

31937244

ارومیه،بلوار رسالت ، کوی اورژانس

 

امور حقوقی

31937335

ارومیه،بلوار رسالت ، کوی اورژانس

 

روابط عمومی دانشگاه

31937158- 31937379

ارومیه،بلوار رسالت ، کوی اورژانس

 

معاونت توسعه و مدیریت منابع

32234897

ارومیه،بلوار رسالت ، کوی اورژانس

32229059

معاونت آموزشی

32237399

ارومیه،بلوار رسالت ، کوی اورژانس

32240655

دفتر EDC

32235070

ارومیه،بلوار رسالت ، کوی اورژانس

32240655

معاونت تحقیقات و فناوری

31937224

ارومیه،بلوار رسالت ، کوی اورژانس

32240642

مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

31937196

ارومیه،بلوار رسالت ، کوی اورژانس

32240658

کتابخانه مرکزی دانشگاه

31937331- 31937271

ارومیه،بلوار رسالت ، کوی اورژانس

 

معاونت امور درمان

32223443 - 32220633

ارومیه تقاطع بلوار رسالت و راهنمایی

 

معاونت امور غذا و دارو

32772023 الی 4

ارومیه ابتدای جاده سلماس خیابان شهید قلیپور

 

معاونت امور بهداشتی

33466800

ارومیه خیابان شهید بهشتی جنب بیمارستان آذربایجان

33440197

دانشکده پزشکی

32780803 - 32770397

ارومیه کیلومتر 11 جاده نازلو پردیس نازلو دانشکده پزشکی

 

دانشکده دندانپزشکی

32754981

ارومیه کیلومتر 11 جاده نازلو پردیس

 

دانشکده پرستاری و مامایی

32754961 - 32754962

ارومیه کیلومتر 11 جاده نازلو پردیس

32754913

دانشکده پیراپزشکی

32752300 الی 7

ارومیه کیلومتر 11 جاده نازلو پردیس

32750047

دانشکده بهداشت

32752300 الی 7

ارومیه کیلومتر 11 جاده نازلو پردیس

32750047

دانشکده داروسازی

32754991 الی 6

ارومیه کیلومتر 11 جاده نازلو پردیس

32754990

دانشکده پرستاری بهداشت خوی

36252555 - 36252777

خوی بلوار ولی عصر مجتمع عالی سلامت خوی

36257668

 

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید
تنظیمات قالب