درب اصلی ورودی دانشگاه علوم پزشکی
تاریخ : 01 خرداد 1403 ساعت : 03:27:58
لوگوی شعار سال
هزینه حامل های انرژی از سال 1397 لغایت 1401 (5 ساله)
ردیف شرح هزینه سال مالی 1397 سال مالی 1398 سال مالی 1399 سال مالی 1400  سال مالی 1401 جمع کل
1 آب مصرفی  45,163,202,739 41,551,024,875 44,567,045,154 91,584,252,001 175,472,089,500 398,337,614,269
2 برق مصرفی 36,442,888,374 36,728,019,134 40,843,402,237 57,673,711,085 52,176,559,068 223,864,579,898
3 گاز مصرفی 49,070,968,096 41,720,079,672 56,097,021,626 113,368,170,706 77,796,818,650 622,202,194,167
جمع هزینه های هر سال   130,677,059,209 119,999,123,681 141,507,469,017 262,626,133,792 305,445,467,218 960,255,252,917
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید
تنظیمات قالب