لیست اخبار صفحه :1
حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان در شهرستان چالدران
به گزارش رضایی روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان چالدران

حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان در شهرستان چالدران

۲۵ مردادماه سالجاری دکتر ولی زاد رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان به همراه دکتر شبانی معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشگاه در شهرستان چالدران حضور یافت .

    عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید
    تنظیمات قالب