درب اصلی ورودی دانشگاه علوم پزشکی
لوگوی شعار سال

تجمع دانشگاهیان علوم پزشکی ارومیه در اعلام انزجار و محکومیت اقدام تروریستی در کرمان

کلمات کلیدی
{author_name}
تصویر نویسنده :

مدیر سایت
عکاس

مدیر سایت

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید
تنظیمات قالب