درب اصلی ورودی دانشگاه علوم پزشکی
لوگوی شعار سال

سفر دکتر کریمی معاون درمان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به آذربایجان غربی ( قسمت اول : شهرستان ارومیه )

کلمات کلیدی
علی افشانی
فیلمبردار/ تدوین کننده

علی افشانی

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید
تنظیمات قالب