درب اصلی ورودی دانشگاه علوم پزشکی
تاریخ : 31 فروردین 1403 ساعت : 00:20:45
لوگوی شعار سال

نحوه اطلاع رسانی و ارتباط با مبادی نظارتی دانشگاه در خصوص صیانت از سلامت اداری

دراجرای اصل هشتم از قانون اساسی کشور، یکی از اصلی ترین راهکارهای کشف فساد و مبارزه با آن، استفاده از ظرفیت نظارت مردمی در قالب تقویت مسیرهای گزارش فساد است. لذا در راستای ارتقاء سلامت اداری و صیانت از آن، در نظر است افرادی که به هر نحوی در سیستم اداری و یا مراکز درمانی و بهداشتی تحت پوشش دانشگاه، مرتکب تخلف و فساد اداری میشوند مورد شناسائی و برخورد قانونی قرار گیرند. خواهشمند است در صورت مشاهده هر گونه موارد فساد اداری در واحد های تابعه، با نیت خیر و بدون هر گونه غرض ورزی، مراتب از طرق ذیل در اسرع وقت به اطلاع مسئولین دانشگاه رسانده شود. قبلا از همکاری شما سپاسگزاریم.


مدیریت بازرسی دانشگاه:
مدیریت: 31937118
شماره تماس کارشناسان: 3220044-32228080
پست الکترونیکی:
Bazrasi@umsu.ac.ir

 سامانه رسیدگی به شکایات: http://eform.umsu.ac.ir/Complaint

سامانه پیامکی: 50002222820049
شماره فاکس: 32222713

 

مدیریت حراست دانشگاه:
مدیریت: 04432236151
 پست الکترونیکی:
herasat.info@umsu.ac.ir

صندوق های خبری: فیزیکی مستقر در تمامی واحدهای تابعه

 

هیئت رسیدگی به تخلفات اداری:
رئیس هیئت: 31937411 /33235521
پست الکترونیکی:
badvi@umsu.ac.ir

 

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید
تنظیمات قالب