English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: پنج شنبه ٠٧ اسفند ١٣٩٩

معاون آموزشی علوم پایه :

نام و نام خانوادگی : دکتر حسن صابری

رتبه علمی : استادیار

رشته تحصیلی : PhD فیزیک پزشکی

ایمیل : h_saberi37@yahoo.com

شرح وظایف : کلیک نمایید