English|فارسي      امروز: چهارشنبه ٢٩ اسفند ١٣٩٧

باسمه تعالی
فراخوان طرح پژوهشی کاربردی نظام سلامت

واحد سفارش دهنده: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران
عنوان فراخوان: پروژه های ارزیابی جامع اجرای برنامه پزشک خانواده شهری و نظام ارجاع در استان مازندران
مقدمه:
استان مازندران دارای 23 شهرستان و 20 شبکه بهداشت و درمان شهرستان و 2 دانشگاه علوم پزشکی مازندران و بابل است که از تیرماه 1391 برنامه پزشکی خانواده شهری و نظام ارجاع در این استان آغاز شده است. پایگاه‌های پزشک خانواده شهری اولین سطح ارایه خدمات سطح اول در شهرهای بالای 20 هزار نفر هستند که حدود 78% آنها توسط بخش خصوصی فراهم شده است. جمعیت تحت پوشش هر پایگاه، مراقبت¬های اولیه سلامت شامل کلیه خدمات مبتنی بر بسته‌های خدمت تعریف و ابلاغ شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است را از پایگاه های پزشکی خانواده دریافت می‌نمایند. بخش دیگر خدمات ارائه شده در حوزه درمان سرپایی ناخوشی‌های معمول است که آن هم در پایگاه‌های مورد اشاره توسط پزشکان خانواده ارائه می‌شود. بخشی از خدمات سطوح 2 و 3 نیز در استان از طریق نظام ارجاع ارائه می‌شود، بدین ترتیب که خدمات تخصصی با درخواست مشاوره پزشک خانواده برای خدمات تخصصی در حوزه تشخیص یا درمان از طریق هدایت بیماران به سطوح 2 و 3 ارائه می-شود. نظام پرداخت به تیمهای پزشکی خانواده بر اساس سرانه بوده و رابطه مالی بین جمعیت تحت پوشش و ارائه دهندگان در سطح اول وجود ندارد، علاوه بر اینکه هزینه داروهای تجویزی در سطح اول نیز همچون سرانه توسط سازمانها بیمه پایه بصورت کامل تحت پوشش برنامه است (هزینه داروهای ژنریک).
در این برنامه تماس افراد در ابتدا با مراقبین سلامت است و بعد پزشک خانواده در راستای تکمیل بسته‌های خدمت ایفای نقش دارد و اطلاعات مربوط به استفاده فرد از بسته¬های خدمات سلامت در نهایت در پرونده فرد در نزد پزشک خانواده ثبت می¬شود که در حال حاضر بصورت الکترونیک است. بر اساس آخرین آمار بیش از 630 تیم پزشک خانواده شهری خدمات خود را به جمعیتی حدود 1.7 میلیون نفر در شهرهای بالای 20 هزار نفر استان مازندران ارائه می‌نمایند. یکی از سوالات مهم مطروحه توسط سیاستگزاران و مدیران در سطح ملی و منطقه‌ای دسترسی به ارزیابی جامع اجرای این برنامه و مقایسه شاخص های سلامت بین این استان با استانهای مشابه که آنرا اجرا نکرده‌اند و برنامه کشوری می‌باشد. لذا به منظور ارزیابی اجرای برنامه در ابعاد مختلف سلامت در جمعیت تحت پوشش، ستاد اجرایی استانی برنامه پزشک خانواده شهری و نظام ارجاع به دنبال فراخوان پژوهشی با اهداف زیر است:
هدف کلی فراخوان:
تعیین اثرات اجرای برنامه در جمعیت تحت پوشش این برنامه در ابعاد مختلف و مقایسه آن با استان یا استانهای مشابه و مجری برنامه کشوری در تحول سلامت حوزه بهداشت شهری

پروژه های مورد حمایت (مثال):
1. ارائه مدل ارزیابی برنامه‌ پزشک خانواده شهری (برای پوشش محورهای سیاستی، اقتصادی، شیوه اجرای برنامه، نحوه مشارکت بخش خصوصی، میزان تحقق پوشش همگانی سلامت و بهره‌مندی از خدمات)
2. مقایسه اجرای بسته‌های خدمات بهداشتی از نظر کمی و کیفی بین استان مازندران و استان .......
3. مقایسه وضعیت عدالت در سلامت (فراهمی، بهره مندی و ....) جمعیت تحت پوشش از خدمات پیش‌بینی شده بین مازندران و استان .......
4. مقایسه الگوی زمانی ارائه و دریافت خدمات در سطوح مختلف (زمان صرف شده و ....) بین استان مازندران و استان .......
5. مقایسه روند 10 ساله بیماریهای واگیر و غیرواگیر هدف (فشارخون بالا، دیابت، چربی خون بالا، آسم و COPD، تب مالت، سل و .....) استان مازندران و استان .......
6. مقایسه روند شاخص های ارتقای سلامت جمعیت (بروز بیماریها، بروز عوارض بیماریهای مزمن، مراجعه به اورژانس بیمارستانها، بستری در بیمارستان، تغییرات مرگ و میر و ....) بین استان مازندران و استان .......
7. مقایسه روند الگوهای تجویز داروها (میانگین تعداد اقلام، نسبت آنتی بیوتیک/کورتیکواستروئید/اقلام تزریقی در نسخ)، درخواست آزمایشگاه و تصویربرداری بین استان مازندران و استان .......
8. مقایسه الگوی مصرف داروها در استان بر اساس گزارش شرکت های پخش با الگوی تجویزی در نسخ بیمه قبل و بعد از اجرای پزشک خانواده شهری و همچنین مقایسه آن با سایر استانها
9. مقایسه وضعیت Ecology of care بین استان مازندران و استان .......
10. مقایسه نسبت¬ خدمات تقاضا شده به خدمات احساس نیاز شده و نسبت خدمات دریافت شده به خدمات تقاضا شده بین استان مازندران و استان .......
11. مقایسه الگوی هزینه‌ای خدمات ارائه شده (هزینه پرداختی، سرانه به ازای هر نفر جمعیت، هزینه پرداختی از جیب، سهم بیمه و ....) بین استان مازندران و استان .......
12. مقایسه وضعیت اقتصاد داروخانه ها و مراکز پاراکلینیک قبل و بعد از اجرای پزشک خانواده شهری و همچنین مقایسه وضعیت فعلی با سایر استانها
13. بررسی هزینه-اثربخشی خدمات ارائه شده در استان مازندران
14. و سایر موارد پیشنهادی با توجه به تجربه علمی و پژوهشی پیشنهاد دهندگان.

خروجی‌های مورد انتظار: گزارش طرح تحقیقاتی حاوی کلیه نتایج و ارائه داده‌های جمع‌آوری شده بصورت کامل و نیز مقاله آماده ساب میت برای مجلات معتبر.
فرآیند اجرایی فراخوان:
علاقمندان حداکثر تا 10شهریور 1397 فرصت دارند تا طرح‌های تحقیقاتی اولیه (pre-proposal) خود را به واحد HSR معاونت تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی مازندران ارائه نمایند. پیشنهادات دریافتی تا 25 شهریور 1397 مورد داوری و بررسی قرار خواهند گرفت و در هفته آخر شهریور به ذینفعان اعلام خواهد شد و آنها فرصت دارند حداکثر تا پایان مهر 1397 طرح پیشنهادی کامل را ارائه نمایند. فرمت طرح تحقیقاتی اولیه پیوست می باشد. با توجه به ماهیت اکثر پروژها، طرح های تحقیقاتی می بایست بصورت مشترک بین دو دانشگاه علوم پزشکی و با همکاری محققین دو دانشگاه اجرا شود.

 

   دانلود : farakhan.docx           حجم فایل 23 KB