English|فارسي      امروز: چهارشنبه ٢١ آذر ١٣٩٧

برگزاری کارگاه Scientific Writing

ویژه اعضای هیئت علمی دانشگاه

کارگاه:  Scientific Writing

مدرس: دکتر شاهین آخوند زاده ( قائم مقام معاون تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت - عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران )

زمان برگزاری: 24اسفند ماه 1396

ساعت برگزاری: 8 الی 14:30

مکان برگزاری: سالن EDC دانشگاه