دستورالعمل پرداخت شهریه


پرداخت شهریه ویزه دانشجویان ذیل میباشد:


1.دانشجویان شاهد وایثارگر دانشگاههای سراسری در صورتیکه ورودی 96 باشند.


2. دانشجویان متقاضی غیر شاهد وایثارگر


دانشجویان فوق الذکر پس از رویت نام خود در لیست ثبت نام اولیه در وب سایت ویژه ترم تابستانی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه اقدام به واریز مبالغ مربوطه خواهند نمود .


شهریه واحدهای درسی
هر واحد عمومی یا اختصاصی نظری 4،000،000 ریال
هر واحد عمومی یا اختصاصی عملی 4،500،000 ریال


شهریه اسکان در خوابگاه و تغذیه

برای دانشجویان شاهد وایثارگر با ارائه معرفی نامه از ستاد شاهد دانشگاه مبدا 1،500،000 ریال
سایر دانشجویان 2،500،000 ریال


شماره حساب 10779032004 01 نزد بانک صادرات شعبه مرکزی بنام ستاد شاهد وایثارگران دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

***توجه :

هزینه اسکان پس از واریز به هیچ وجه مسترد نخواهد شد.


متذکر میگردد این دانشگاه هیچگونه تعهدی در خصوص خدمات تغذیه ای ندارد ولی جهت رفاه حال کلیه دانشجویان شرکت کننده در ترم تابستانی سلف سرویس دانشگاه غذا را با نرخ آزاد به دانشجویان عزیز عرضه خواهد نمود.


تذکرات مهم :


1. دانشجویانیکه در مهلت مقرر (حد اکثر 1397/04/17 لغایت 1397/04/19) نسبت به واریز شهریه اقدام ننمایند از لیست ثبت نام قطعی حذف خواهند شد .


2. تاکید میگردد فیش های واریزی حتما به نام خود دانشجو ودر فیش های جداگانه (هزینه خوابگاه جدا ، هزینه واحدهای درسی جدا) باشد .


3. مجددا از دانشجویان عزیز خواهشمندیم در هنگام واریز وجه به شماره حساب اعلامی دقت لازم را داشته باشند زیرا در صورت اشتباه ، فرایند بازگشت شهریه از حساب دولتی بسیار طولانی وگاه غیر ممکن است .


4. تاکید میگردد وجوه مربوطه براساس فیش بانکی به صورت سه فیشه پرداخت گردد .به انتقال وجه از طریق کارت به کارت وسایر روشها ترتیب اثر داده نخواهد شد .